Firmaeventet med indhold

Sidste års firmaevent her i København var udmærket. Men du kunne godt høre, at der var en del af deltagerne, som havde sat forventningerne til det faglige indhold højere end andre. Det kan ikke undgås. Det er jo ikke alle i firmaet, der har de samme kvalifikationer. Og havde de teambuilding øvelser, som I lavede, fokuseret på et andet tema, så havde det faglige indhold muligvis været højere, end de kunne forvente. Du var generelt meget tilfreds med eventet. Det var ikke en billig fornøjelse for firmaet, men den investering har de allerede fået tjent hjem. Arbejdspladsen blev et godt sted at være for alle.

Meget professionelt

Det firma, der organiserede hele eventet var da også meget professionelt. De var godt klar over, at I syntes, at omkostningen til eventet lå lidt i overkanten af, hvad I havde troet det skulle koste. Men I fik en god forklaring på, hvorfor:
For det første, så går en del ressourcer til at planlægge selve eventet. Det er sådan, at arrangørerne gør meget ud af at ’skræddersy’ alle eventets teambuilding aktiviteter, så de er målrettet imod jeres tema. Sidste år var temaet jo samarbejde.
For det andet, så havde I valgt nogle lidt komplicerede teambuilding øvelser, så der skulle indhentes nogle tilladelser og der skulle også tegnes en forsikring. Det er en omkostning, som sikrer, at hvis der – imod forventning – skulle ske en ulykke, så er der dækning. I indvendte, at I da har en arbejdsskadeforsikring. Jo, men da det er teambuilding arrangøren, der arrangerer firmaeventet, så er det arrangøren, der skal betale forsikringen. Uden forsikringen, så kunne den specifikke øvelse ikke udføres. I jeres tilfælde ville det være en stor mangel.

Eksperter

For det tredje, så påtog teambuilding arrangøren sig at trække eksperter ind, som kunne evaluere øvelserne – og jeres præstationer – under og efter eventet. Eksperter skal have deres honorarer. Det var dog sjovt at høre, hvad eksperterne tænkte og så. Det gav jer en masse at tale med hinanden om. Det gav jer stof til eftertanke. Og meningsudveksling – kan vi vist nok roligt sige!

I år skal firmaeventet også indeholde teambuilding øvelser som her. Og du vil gerne bruge den samme teambuilding arrangør. Du er derfor ved at finde telefonnummeret til firmaet frem, så du kan ringe til dem og få en aftale om et møde. Du er måske lidt tidligt ude. Jeres event skal jo først afholdes til sommer. Men du lærte ikke kun om samarbejde sidste år. Du lærte, at der skal bruges en del tid på at forberede et rigtigt godt firmaevent.

Forberedelse er afgørende

Du ved godt, at du ikke skal regne med, at det bliver gratis teambuilding du får, når du nu henvender dig igen. Men du er ret sikker på, at det bliver et super-event i år. Du vil gerne betale for den ydelse, som arrangøren giver jer. Men du har et budget. Så der skal forhandles lidt. Naturligvis skal der ikke bruges de samme øvelser som sidste år. Men temaet, som i år skal være ’åbne dialoger’, har arrangøren allerede meget stor erfaring med, så mon ikke, at I kan få planlagt endnu et godt event.

Bookmark permalink.