Ildslukning med Inergen

Vi har vist alle sammen prøvet at sidde ved et bål en kølig sommeraften. Om vi har ristet et eller andet spiseligt er ikke sagen her. Sagen er, at bålet – ilden – har varme. Så kraftig varme, at bålet har kunnet lune dine hænder og din krop. Ild er varmt. Meget varmt. Og passer du ikke på, så kan du blive alvorlig forbrændt af et bål. Forestil dig så, at bålet lige pludseligt er flyttet ind i et rum, hvor du har fx et skrivebord, en PC, nogle dokumenter i papirform mv. liggende. Hvad vil der ske med det, hvis en ildebrand bryder ud?

Uden rumslukningsanlæg

Dine dokumenter vil blive brændt. Din PC vil blive alvorligt beskadiget, ligesom skrivebordet og kontorstolen. Du ønsker ikke, at dette skal ske. Du har dog ikke sat sådan et særligt rumslukningsanlæg op inde i hjemmekontoret. Du synes, at det ville være lidt for meget af det gode – I har jo allerede tyverialarmer. Men du kunne sådan set godt sætte sådan et anlæg op i hele huset. Der er faktisk en del mennesker, der har rumslukningsanlæg bygget ind i særlige rum, som de gerne vil have beskyttet imod brand.

Forklaringen på, hvorfor de har særlige anlæg til brandslukning installeret, kan være meget individuelle: Det kan godt tænkes, at de ejer et maleri, som er mange penge værd. Det skal beskyttes imod brand. Det kan også være, at deres job kræver, at de opbevarer dokumenter i papirform, som også skal beskyttes.

Inergen er fremtidens brandslukning

De har måske lagt dem i et brandsikkert skab, men de installerer også mekanismer til brandslukning med Inergen. Det kan også være, at dårlig erfaring fra en ildebrand, bevirker, at familien vælger at sikre deres ejendom imod brand.
Synes du, at det er drastisk at sætte rumslukningsanlæg op i en privat bolig? Måske er det lidt usædvanligt, men hvorfor skulle du ikke gøre det? Det er jo ikke et anlæg, der larmer – og det kan faktisk sættes helt diskret op, så du ikke lægger mærke til det i hverdagen. Der vil ikke være store og grimme ventiler. Der vil heller ikke være indvendige rør, som du skal forsøge at kamuflere. Der vil dog være et krav om, at du har plads til at kunne have en flaske med Inergen stående og tilsluttet anlægget. Oftest, vil du finde plads i bryggerset.

Hvordan fungerer det?

Og hvordan fungerer anlægget så? Ja, det er sådan set lige til – lidt ligesom en røgdetektor. Der sker det, at hvis anlægget mærker, at der er ild, så vil det sprøjte Inergen ud i rummet. Inergen er en luftart, som er ufarlig for os mennesker, men som kvæler ild. Ild har brug for ilt. Det, som Inergen gør, er, at det sænker iltniveauet, hvorved ilden dør ud. Og den kan ikke genantænde sig selv.
Du kan få store og små rumslukningsanlæg. Og har du værdifulde genstande, dokumenter eller andre objekter, som let antændes, så er det altså en god idé at få installeret sådan et anlæg. Spørg eventuelt en ekspert om hvordan og hvorledes. Det kan ikke skade dig.

Bookmark permalink.